Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Cước chú”

}}
 
;Bài viết ví dụ bàiđể viếttham khảo
Dưới đây là một số bài viết ví dụ để tham khảo. Hãy bấm vào từng bài rồi bấm vào [ '''Sửa đổi''' ] để xem mã nguồn của các bài này, bạn cũng có thể copy mã nguồn về một trang nháp của riêng mình để tiện cho việc nghiên cứu và học hỏi.
* ''[[Lady Bird: Tuổi nổi loạn]]'' (bài tương đối ngắn và có 2 ghi chú)
* [[Chiến tranh Đường – Cao Câu Ly lần thứ nhất]] (bài ngắn và có 2 ghi chú được lặp đi lặp lại nhiều lần bằng cách dùng thẻ tên)
18.929

lần sửa đổi