Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh”

Thẻ: Trả lời Mã nguồn
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
:::Cái này do ThiênĐế98 kẹp vào. – [[b:vi:User:Đức Anh|Đức Anh]] <span style="font-size:0%">[[User:Đức Anh]]</span>([[b:vi:User talk:Đức Anh|thảo luận]]) 11:43, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
::::{{ping|Đức Anh}} Cảm ơn bạn, chuyện đó tôi đã biết từ khi ứng cử [[Nguỵ biện con bạc]] lên bài viết tốt rồi. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 11:52, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
:::::Vậy ý bạn Băng Tỏa muốn hỏi là cái gì? – [[b:vi:User:Đức Anh|Đức Anh]] <span style="font-size:0%">[[User:Đức Anh]]</span>([[b:vi:User talk:Đức Anh|thảo luận]]) 11:57, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)