Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Going Merry”

#{{bqx}} Theo quan điểm cá nhân thì bài này thứ nhất không nguồn, thứ hai mang tính liệt kê và thứ ba là có quá nhiều thông tin không bách khoa, giọng văn thiếu trung lập nên xóa. [[Thành viên:Nguyenmy2302|Nguyenmy2302]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyenmy2302|thảo luận]]) 06:28, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
#{{bqx}} Dọn dẹp. Nhân vật này thậm chí còn chưa chắc là một nhân vật. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 15:41, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
#{{bqx}} Đây là bài của Fandom. Tôi cũng là fan nên thích nội dung, nhưng thật sự thấy không phù hợp. Đúng đối tượng sai địa điểm, đáng tiếc!--[[Thành viên:Diepphi|Diepphi]] ([[Thảo luận Thành viên:Diepphi|thảo luận]]) 14:27, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
;Giữ
;Ý kiến