Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Going Merry

Going MerrySửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa với tỉ lệ áp đảo 7/0. Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:56, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)[]
Going Merry (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Going Merry" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nhân vật khác trong One Piece, có ảnh hưởng nhất định ở nửa đầu truyện (tính đến nay). Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 05:46, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
  1.   Xóa Theo quan điểm cá nhân thì bài này thứ nhất không nguồn, thứ hai mang tính liệt kê và thứ ba là có quá nhiều thông tin không bách khoa, giọng văn thiếu trung lập nên xóa. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:28, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)[]
  2.   Xóa Dọn dẹp. Nhân vật này thậm chí còn chưa chắc là một nhân vật. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 15:41, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)[]
  3.   Xóa Đây là bài của Fandom. Tôi cũng là fan nên thích nội dung, nhưng thật sự thấy không phù hợp. Đúng đối tượng sai địa điểm, đáng tiếc!--Diepphi (thảo luận) 14:27, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)[]
  4.   Xóa Nhân vật 0 nổi bật, nên gộp nội dung vào bài Danh sách nhân vật của OP.  Jimmy Blues  23:14, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)[]
  5.   Xóa Nên gộp các nhân vật này vào một danh sách hơn. D (🌀Thiện tai🔥) 14:48, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)[]
  6.   Xóa Rất tiếc, thuyền-chan không đủ nổi bật. Q 08:00, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)[]
  7.   Xóa Tôi vẫn hóng One Piece chap mới mỗi tuần nên rất đau lòng khi phải biểu quyết xóa những bài như thế này. Quangcuong2801 (thảo luận) 13:22, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến
  1.   Ý kiến Mình thấy bài viết đã xuất hiện ở Wiki tiếng Anh và một vài ngôn ngữ khác, xét về độ nổi bật là đã đủ. Nhưng về nội dung thì vẫn chưa thoả mãn yêu cầu về tính trung lập cho lắm. Nếu bài sửa lại một chút thì không cần phải xoá. Hieuhamvagunny (thảo luận) 10:03, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny[]
@Hieuhamvagunny: Trang en:Going Merry đổi hướng đến en:List of One Piece characters#Going Merry (một đề mục không có thực). Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 11:35, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)[]
@NguoiDungKhongDinhDanh: thế thì về độ nổi bật có thể chưa thoả mãn, nên xem xét xoá. Hieuhamvagunny (thảo luận) 16:47, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny[]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!