Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Vinhtantran”

Thẻ: Trả lời Mã nguồn
 
[[:Tập tin:TGXL TẠI HỘI THẢO QUỐC TỀ.jpg]] ghi cơ sở SDHL như vầy liệu đã đủ hợp lý chưa anh nhỉ? Liệu dùng trong bài viết về nhà văn thì có được không ạ, hay chỉ có thể được dùng trong bài viết về cuốn sách? Bài về cuốn sách thì chưa tồn tại. &mdash; [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|<span style="background:hotpink;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 21:43, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 
:@[[Thành viên:Băng Tỏa|Băng Tỏa]], mình vẫn chưa thấy thuyết phục với mục đích sử dụng hình ảnh này. Bài về chính nhà văn thì chắc chắn không được rồi vì nó không mô tả trực tiếp đề tài (nhà văn). Còn để dùng trong bài khác, thì do bài chưa được viết nên mình không biết dùng thế nào để hợp lý. Theo mình thì nên xóa. Thứ 1, bản thân giấy phép đã không đúng. Ngay trong mô tả giấy phép đã không thể dùng trong bài về quyển sách không liên quan gì đến tờ bài hoặc nhà xuất bản rồi. Chứng tỏ hình này không trực tiếp mô tả đề tài. Thứ hai, bài viết chưa tồn tại. – [[Thành viên:Vinhtantran|Tân]] ([[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|thảo luận]]) 00:16, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)