Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vatican”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
*** [[Văn khố Mật Vatican]], tách khỏi Thư viện Vatican từ thế kỷ 17
*** [[Nhà xuất bản Vatican]], cơ quan xuất bản các văn kiện chính thức của Tòa Thánh, tách khỏi Thư viện Vatican từ 1926
 
Mặc dù "Vatican" và "Tòa Thánh" là hai tên gọi có quan hệ mật thiết, nhưng khi sử dụng, chỉ nên chọn một và chỉ một trong hai tên đó: hoặc là Vatican, hoặc là Tòa Thánh. Nếu chúng ta gọi ghép "Tòa Thánh Vatican" thì dư thừa, vì trên thực tế, không có thực thể nào mang tên gọi "Tòa Thánh Vatican" cả.
 
{{Trang định hướng}}