Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

n
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
==Yêu cầu==
Anh bán khóa hai trang này giúp tôi nhé: [[Thành viên:TARGET6tidiem]], [[Thành viên:TARGET6tidiem/chữ ký]]. Cám ơn. '''[[Thành viên:TARGET6tidiem|<span style="background:linear-gradient(90deg,#7FFFD4,#00FFFF,#00FFFF,#40E0D0,#40E0D0,#00CED1,#00CED1,#20B2AA,#20B2AA,#20B2AA,#008080,#008080);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text;font:monospace">TARGET6tidiem</span>]]<sub><span>[[Thảo luận Thành viên:TARGET6tidiem|<span style="background:linear-gradient(90deg,#008080,#20B2AA,#00CED1,#40E0D0,#7FFFD4,#00FFFF,#40E0D0,#00CED1);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text;">Thảo luận</span>]]</span></sub>''' 05:00, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 
==Tặng bạn chút bánh trái==
{| style="background-color: #fdffe7; border: 1px solid #fceb92;"
|style="vertical-align: middle; padding: 5px;" | [[File:Plum_cake_08_ies.jpg|200px]]
|style="vertical-align: middle; padding: 3px;" | Xin chào, dạo này không biết bạn có khỏe không? [[user:bdanh|bdanh]] 07:35, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
|}