Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

Thẻ: Trả lời Mã nguồn
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Câu hỏi cố vấn
 
:{{ping|TARGET6tidiem}} Xem [[Đặc biệt:Tùy chọn#mw-prefsection-gadget]]. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 13:28, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 
== Câu hỏi từ [[User:WoodgrouseTan|WoodgrouseTan]] tại [[Quận 8]] (14:38, ngày 13 tháng 9 năm 2021) ==
 
Bí thư Quận ủy Quận 8: Võ Ngọc Quốc Thuận --[[Thành viên:WoodgrouseTan|WoodgrouseTan]] ([[Thảo luận Thành viên:WoodgrouseTan|thảo luận]]) 14:38, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)
5

lần sửa đổi