Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2022”

Trang mới: “{{Lưu hình ảnh chọn lọc/Đầu trang}} |- | {{col-begin}} {{col-4}} *Tháng 1 *Tháng 2 *Tháng 3 {{col-4}} *Tháng 4 *Tháng 5 *Tháng 6 {{col-4}} *Wikipedia: Hìn…”
(Trang mới: “{{Lưu hình ảnh chọn lọc/Đầu trang}} |- | {{col-begin}} {{col-4}} *Tháng 1 *Tháng 2 *Tháng 3 {{col-4}} *Tháng 4 *Tháng 5 *Tháng 6 {{col-4}} *Wikipedia: Hìn…”)
 
(Không có sự khác biệt)
12.343

lần sửa đổi