Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Ủy ban Chọn lọc Hạ viện Hoa Kỳ về cuộc Tấn công ngày 6 tháng 1”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
::{{ping|DHN}} đã sửa. [[Thành viên:DanGong|DanGong]] ([[Thảo luận Thành viên:DanGong|thảo luận]]) 09:23, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
:{{ping|Nguyễn Trọng Hoàn}} Bạn hãy đọc thảo luận này trước khi sửa tên bài. [[User:DHN|NHD]] ([[User talk:DHN|thảo luận]]) 01:31, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)
==Đổi tên cho phù hợp==
Tôi nghĩ nên đổi tên bài thành Ủy ban Chọn lọc về Cuộc Tấn công ngày 6 tháng 1 Hạ viện Hoa Kỳ. [[Thành viên:Nguyễn Trọng Hoàn|Nguyễn Trọng Hoàn]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyễn Trọng Hoàn|thảo luận]]) 01:51, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)