Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Người Mân Nam”

thay thế tham số dead-url (1×);
n (Xóa tham số thừa, ký tự thừa trong tham số)
(thay thế tham số dead-url (1×);)
 
*{{chú thích sách |last=Davidson |first=James W. |authorlink=James W. Davidson |title=The Island of Formosa, Past and Present |url=https://archive.org/details/islandofformosap00daviuoft |year=1903 |publisher=Macmillan |location=London and New York |ol=6931635M |oclc=1887893 }}
*{{chú thích sách |year=2014 |title=The Republic of China Yearbook 2014 |publisher=Executive Yuan, R.O.C. |url=http://www.ey.gov.tw/Upload/UserFiles/YB%202014%20all%20100dpi.pdf |accessdate = ngày 11 tháng 6 năm 2016 |isbn=9789860423020 |ref={{harvid|Exec. Yuan|2014}} }}
*{{chú thích sách |year=2015 |title=The Republic of China Yearbook 2015 |publisher=Executive Yuan, R.O.C. |isbn=9789860460131 |url=http://yearbook.multimedia.ey.gov.tw/enebook/2015yearbook/index.html |ref={{harvid|Exec. Yuan|2015}} |accessdate = ngày 6 tháng 6 năm 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160531095543/http://yearbook.multimedia.ey.gov.tw/enebook/2015yearbook/index.html |archive-date = ngày 31 tháng 5 năm 2016 |url hỏng-status=yesdead }}
{{refend}}