Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Mxn/Trang Chính 4”

Bản mẫu hóa các hình nền
n
(Bản mẫu hóa các hình nền)
<!-- Bài viết chọn lọc -->{{/Hộp|số cột=2|cao tối đa=267px|ẩn thừa=có|bản mẫu=Wikipedia:Bài viết chọn lọc/{{CURRENTYEAR}}/Tuần {{CURRENTWEEK}}|1=
 
<div{{/Hộp/Hình stylenền|số cột="margin:2|đẩy -lên=350px auto 0 auto; width: 800px;">[[Tập|tập tin:=Bibliothèque nationale de France, Paris (site Richelieu) - Salle Ovale 2.jpg|800px|linkchú thích=|Thư viện Quốc gia Pháp]]</div>}}
<div style="margin: 0 -400px;">
<div style="margin: -350px auto 0 auto; width: 800px;">[[Tập tin:Bibliothèque nationale de France, Paris (site Richelieu) - Salle Ovale 2.jpg|800px|link=|Thư viện Quốc gia Pháp]]</div>
</div>
<div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 20%, white 60%);"></div>
 
<!-- Hình ảnh chọn lọc -->{{/Hộp|cao tối đa=267px|ẩn thừa=có|cuối=có|bản mẫu=Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/{{CURRENTYEAR}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTDAY2}}|1=
 
{{/Hộp/Hình nền|đẩy lên=|tập tin=Endeavour silhouette STS-130.jpg|chú thích=[[Tàu con thoi]] ''[[Endeavour]]'' đằng trước các lớp khí quyển và [[đường chân trời]]}}
<div style="margin: 0 -200px;">
<div style="margin: 0 auto; width: 400px;">[[Tập tin:Endeavour silhouette STS-130.jpg|400px|Một hình ảnh khá độc đáo mà những [[nhà du hành vũ trụ]] thường gặp.]]</div>
</div>
 
<div style="position: absolute; bottom: 0; right: 0; padding: 1em;">
 
<div style="position: relative; width: 100%; height: 12em; overflow: hidden;">
<div{{/Hộp/Hình nền|đẩy stylelên="margin: -50px auto 0 auto; width: 400px;">[[Tập|tập tin:=Srebrenica massacre memorial gravestones 2009 1.jpg|400px|linkchú thích=|Các mộ kỷ niệm gần Srebrenica]]</div>}}
<div style="margin: 0 -200px;">
<div style="margin: -50px auto 0 auto; width: 400px;">[[Tập tin:Srebrenica massacre memorial gravestones 2009 1.jpg|400px|link=|Các mộ kỷ niệm gần Srebrenica]]</div>
</div>
<div style="position: absolute; top: 0; width: 100%; height: 100%; background: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 60%, white);"></div>
</div>
 
<div style="position: relative; width: 100%; height: 12em; overflow: hidden;">
{{/Hộp/Hình nền|đẩy lên=50px|tập tin=Abraham Lincoln.jpg|chú thích=Abraham Lincoln}}
<div style="margin: 0 -200px;">
<div style="margin: -50px auto 0 auto; width: 400px;">[[Tập tin:Abraham Lincoln.jpg|400px|link=|Abraham Lincoln]]</div>
</div>
<div style="position: absolute; top: 0; width: 100%; height: 100%; background: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 60%, white);"></div>
</div>
 
<div style="position: relative; width: 100%; height: 12em; overflow: hidden;">
<div{{/Hộp/Hình nền|đẩy stylelên="margin: -120px auto 0 auto; width: 400px;">[[Tập|tập tin:=Henri Delaunay Cup 2011.jpg|400px|linkchú thích=|Giải vô địch bóng đá châu Âu]]</div>}}
<div style="margin: 0 -200px;">
<div style="margin: -120px auto 0 auto; width: 400px;">[[Tập tin:Henri Delaunay Cup 2011.jpg|400px|link=|Giải vô địch bóng đá châu Âu]]</div>
</div>
<div style="position: absolute; top: 0; width: 100%; height: 100%; background: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 60%, white);"></div>
</div>