Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Mxn/Trang Chính 4”

không có tóm lược sửa đổi
(Bản mẫu hóa các đề mục)
<!-- Wikipedia -->{{/Hộp|màu nền=#f9f9f9|1=
<div style="padding: 1em; padding-top: 8em;">
{{/Wikipedia}}
 
<h2 style="margin-left: -6px; border: none; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em;">[[Tập tin:Wikipedia wordmark.svg|118px|link=http://www.wikipedia.org/|alt={{SITENAME}}|{{SITENAME}}]]</h2>
 
{{SITENAME}} là cộng&nbsp;đồng toàn&nbsp;cầu tình&nbsp;nguyện biên&nbsp;tập [[Bách khoa toàn thư|bách&nbsp;khoa toàn&nbsp;thư]] lớn nhất trong lịch&nbsp;sử con&nbsp;người. Ai có&nbsp;thể sử&nbsp;dụng và [[Wikipedia:Quyền tác giả|tái&nbsp;sử&nbsp;dụng]] miễn&nbsp;phí; ai có&nbsp;thể [[Wikipedia:Viết bài mới|tham&nbsp;gia chia&nbsp;sẻ kiến&nbsp;thức]] lúc&nbsp;nào.
 
Là một trong số '''[[Wikipedia:Phiên bản ngôn ngữ|{{NUMBEROFLANGUAGEEDITIONS}} phiên&nbsp;bản ngôn&nbsp;ngữ]]''', {{SITENAME}} tiếng&nbsp;Việt dành&nbsp;cho tất&nbsp;cả mọi&nbsp;người sử&nbsp;dụng tiếng&nbsp;Việt. Hiện chúng&nbsp;ta có '''[[Đặc biệt:Thống kê|{{NUMBEROFARTICLES}} bài&nbsp;viết]]''' và {{NUMBEROFUSERS}} [[Wikipedia:Thành viên|thành&nbsp;viên]] đã đăng&nbsp;ký. Rất mong nhận&nbsp;được sự tham&nbsp;gia tích&nbsp;cực của bạn!
 
</div>
}}
<!-- Wikimedia -->{{/Hộp|số cột=2|màu nền=#f9f9f9|cuối=có|1=
<div style="padding: 1em; padding-top: 8em;">
{{/Wikimedia}}
 
<h2 style="position: relative; margin-left: -3px; border: none; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em;"><span style="position: relative; top: 2px; display: block; height: 18px; overflow: hidden;"><span style="display: block; position: absolute; bottom: 0;">[[Tập tin:Wikimedia logo text grayscale.svg|118px|link=Wikimedia:Trang chủ|alt=Wikimedia|Wikimedia]]</span></span></h2>
 
{{SITENAME}} trực thuộc [[Wikimedia Foundation]], một [[tổ chức phi lợi nhuận]] đóng tại [[San Francisco]] và đã đăng ký tại tiểu bang [[Florida]], [[Hoa Kỳ]], cho phép [[Wikimedia:Deductibility of donations|trừ thuế]] những khoản [[Wikimedia:Quyên góp|đóng góp]]. Wikimedia cũng đồng thời điều hành vài dự án [[wiki]] khác. Nếu bạn cảm thấy hài lòng với {{SITENAME}}, hay bất cứ dự án nào liên quan, xin bạn vui lòng [[Wikipedia:Quyên góp|hỗ trợ tài chính]] cho Wikimedia.
 
<ul id="mp-projects" style="list-style: none; margin: 0 -0.5em;">
<li style="display: inline-block; width: 60px; padding: 0.5em; text-align: center;">[[Tập tin:Wiktsister en.png|35px|link=wikt:Trang Chính|Wiktionary]]</li>
<li style="display: inline-block; width: 60px; padding: 0.5em; text-align: center;">[[Tập tin:Wikibooks-logo.svg|35px|link=b:Trang Chính|Wikibooks]]</li>
<li style="display: inline-block; width: 60px; padding: 0.5em; text-align: center;">[[Tập tin:Wikisource-logo.svg|35px|link=s:Trang Chính|Wikisource]]</li>
<li style="display: inline-block; width: 60px; padding: 0.5em; text-align: center;">[[Tập tin:Wikiquote-logo.svg|35px|link=q:Trang Chính|Wikiquote]]</li>
<li style="display: inline-block; width: 60px; padding: 0.5em; text-align: center;">[[Tập tin:Wikispecies-logo.svg|35px|link={{fullurle:Wikispecies:Trang Chính|uselang=vi}}|Wikispecies]]</li>
<li style="display: inline-block; width: 60px; padding: 0.5em; text-align: center;">[[Tập tin:Wikinews-logo.svg|58px|link={{fullurle:n:Trang Chính|uselang=vi}}|Wikinews]]</li>
<li style="display: inline-block; width: 60px; padding: 0.5em; text-align: center;">[[Tập tin:Wikiversity-logo.svg|x35px|link={{fullurle:BetaWikiversity:Trang Chính|uselang=vi}}|Wikiversity]]</li>
<li style="display: inline-block; width: 60px; padding: 0.5em; text-align: center;">[[Tập tin:Commons-logo.svg|32px|link={{fullurle:Commons:Trang Chính|uselang=vi}}|Commons]]</li>
<li style="display: inline-block; width: 60px; padding: 0.5em; text-align: center;">[[Tập tin:Wikidata-logo.svg|58px|link=//wikidata-test-repo.wikimedia.de/wiki/?uselang=vi|Wikidata]]</li>
<li style="display: inline-block; width: 60px; padding: 0.5em; text-align: center;">[[Tập tin:MediaWiki-notext.svg|x35px|link={{fullurle:MW:MediaWiki/vi|uselang=vi}}|MediaWiki]]</li>
<li style="display: inline-block; width: 60px; padding: 0.5em; text-align: center;">[[Tập tin:Wikimedia Community Logo.svg|35px|link={{fullurle:m:Trang Chính|uselang=vi}}|Meta-Wiki]]</li>
</ul>
</div>
 
</div>
}}