Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Mxn/Trang Chính 4”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
<!-- Hình ảnh chọn lọc -->{{/Hộp|cao tối đa=267px|ẩn thừa=có|cuối=có|bản mẫu=Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/{{CURRENTYEAR}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTDAY2}}|1=
 
<div style="position: absolute; bottom: 0; right: 0; z-index: 10; padding: 1em;">
{{/Hộp/Hình nền|đẩy lên=|tập tin=Endeavour silhouette STS-130.jpg|chú thích=[[Tàu con thoi]] ''[[Endeavour]]'' đằng trước các lớp khí quyển và [[đường chân trời]]}}
 
<div style="position: absolute; bottom: 0; right: 0; padding: 1em;">
{{/Hộp/Đề mục|Hình ảnh chọn lọc}}
</div>
 
{{/Hộp/Hình nền|đẩy lên=|tập tin=Endeavour silhouette STS-130.jpg|chú thích=[[Tàu con thoi]] ''[[Endeavour]]'' đằng trước các lớp khí quyển và [[đường chân trời]]}}
 
}}