Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Vua nước Tần”

đến Chính là chuyển tiếp, Nhị Thế và Tử Anh là "nhà Tần", ko còn là "nước Tần"
(đến Chính là chuyển tiếp, Nhị Thế và Tử Anh là "nhà Tần", ko còn là "nước Tần")
|state = collapsed
|titlestyle = background:#CCCC66;
|list1 = <span style="font-size:110%">[[Tần Phi Tử|Phi Tử]] {{•}} [[Tần Hầu|Hầu]] {{•}} [[Tần Công Bá|Công Bá]] {{•}} [[Tần Trọng|Trọng]] {{•}} [[Tần Trang công|Trang công]] {{•}} [[Tần Tương công|Tương công]] {{•}} [[Tần Văn công|Văn công]] {{•}} [[Tần Ninh công|Ninh công]] {{•}} [[Tần Xuất tử|Xuất tử]] {{•}} [[Tần Vũ công|Vũ công]] {{•}} [[Tần Đức công|Đức công]] {{•}} [[Tần Tuyên công|Tuyên công]] {{•}} [[Tần Thành công|Thành công]] {{•}} [[Tần Mục công|Mục công]] {{•}} [[Tần Khang công|Khang công]] {{•}} [[Tần Cung công|Cung công]] {{•}} [[Tần Hoàn công|Hoàn công]]{{•}} [[Tần Cảnh công|Cảnh công]]{{•}} [[Tần Ai công|Ai công]]{{•}} [[Tần Huệ công (Xuân Thu)|Huệ công]] {{•}} [[Tần Điệu công|Điệu công]]{{•}} [[Tần Lệ Cung công|Lệ Cung công]]{{•}} [[Tần Tháo công|Tháo công]]{{•}} [[Tần Hoài công|Hoài công]] {{•}} [[Tần Linh công|Linh công]] {{•}} [[Tần Giản công|Giản công]]{{•}} [[Tần Huệ công (Chiến Quốc)|Huệ công]] {{•}} [[Tần Xuất công|Xuất công]]{{•}} [[Tần Hiến công|Hiến công]] {{•}} [[Tần Hiếu công|Hiếu công]] {{•}} [[Tần Huệ Văn vương|Huệ Văn vương]] {{•}} [[Tần Vũ vương|Vũ vương]] {{•}} [[Tần Chiêu Tương vương|Chiêu Tương vương]] {{•}} [[Tần Hiếu Văn vương|Hiếu Văn vương]] {{•}} [[Tần Trang Tương vương|Trang Tương vương]] {{•}} [[Tần Thủy Hoàng|Chính (Thủy Hoàng]] {{•}} [[Tần Nhị Thế|Nhị Thế]] {{•}} [[Tần Tử Anh|Tử Anh)]] </span>
| list2 = <div>
----
61.875

lần sửa đổi