Định Bá

trang định hướng Wikimedia

Định Bá (chữ Hán: 定伯) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Xuân Thu Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa