Định lý Ptoleme

(Đổi hướng từ Định lý Ptolemy)

Định lý Ptoleme hay đẳng thức Ptoleme là một đẳng thức trong hình học miêu tả quan hệ giữa độ dài bốn cạnh và hai đường chéo của một tứ giác nội tiếp. Định lý này mang tên nhà toán họcthiên văn học người Hy Lạp cổ đại Ptolemy (tức Claudius Ptolemaeus).

Định lý Ptoleme thể hiện mối quan hệ của độ dài các cạnh - đường chéo của một tứ giác nội tiếp đường tròn.

Nếu A, B, C, và D là 4 đỉnh của tứ giác nội tiếp đường tròn thì:

với dấu gạch ngang ký hiệu độ dài của các cạnh.

Định lý này cũng có thể phát biểu thành định lý thuận và đảo:

Thuận:Nếu một tứ giác nội tiếp trong một đường tròn thì tích của hai đường chéo bằng tổng các tích của các cặp cạnh đối diện.
Đảo:Nếu một tứ giác thỏa mãn điều kiện tổng các tích của các cặp cạnh đối diện bằng tích của hai đường chéo thì tứ giác đó nội tiếp một đường tròn.

Chứng minh

sửa
 1. Gọi  tứ giác nội tiếp đường tròn.
 2. Trên cung nhỏ  , ta có các góc nội tiếp      , và trên cung   ,  
 3. Lấy 1 điểm   trên   sao cho      ;
  1. Từ                   , suy ra      .
 4. Do vậy tam giác   đồng dạng với tam giác  , và tương tự có   đồng dạng với  .
 5. Suy ra:  , và  ;
  1. Từ đó  , và  
  2. Cộng các vế của 2 đẳng thức trên:  
  3. Hay:  ;
  4.  , nên   (điều phải chứng minh)

Bất đẳng thức Ptoleme

sửa

Bất đẳng thức Ptoleme là trường hợp tổng quát của định lý Ptoleme đối với một tứ giác bất kỳ. Nếu AB CD là tứ giác bất kỳ thì

 

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi tứ giác nội tiếp trong một đường tròn và trở thành định lý Ptoleme.

Chứng minh

sửa

Sử dụng tính chất tam giác đồng dạng và bất đẳng thức tam giác.

Dựng điểm   sao cho   đồng dạng với  . Khi đó, theo tính chất của tam giác đồng dạng, ta có

 

Suy ra

 

Mặt khác,    cũng đồng dạng do có

  

Từ đó

 

Suy ra

 

Cộng (1) và (2) ta suy ra

 

Áp dụng bất đẳng thức tam giác ta suy ra  

Mở rộng và suy biến

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
 • I.F.Sharyghin, Các bài toán hình học phẳng, Nhà xuất bản "Nauka", Moscow 1986 (tiếng Nga)
 • Coxeter, H. S. M. and Greitzer, S. L.: "Ptolemy's Theorem and its Extensions." §2.6 in Geometry Revisited. Washington, DC: Math. Assoc. Amer., pp. 42–43, 1967.
 • De Revolutionibus Orbium Coelestium, Copernicus, Nicolaus. English translation from On the Shoulders of Giants, Hawking, S 2002, Penguin Books. ISBN 0-14-101571-3

Liên kết ngoài

sửa
 • Proof of Ptolemy's Theorem for Cyclic Quadrilateral
 • MathPages − On Ptolemy's Theorem
 • Elert, Glenn (1994). “Ptolemy's Table of Chords”. E-World.
 • Ptolemy's Theorem at cut-the-knot
 • Compound angle proof at cut-the-knot
 • Ptolemy's Theorem Lưu trữ 2011-07-24 tại Wayback Machine on PlanetMath
 • Ptolemy Inequality on MathWorld
 • De Revolutionibus Orbium Coelestium at Harvard.
 • Deep Secrets: The Great Pyramid, the Golden Ratio and the Royal Cubit Lưu trữ 2008-07-05 tại Wayback Machine
 • Ptolemy's Theorem by Jay Warendorff, The Wolfram Demonstrations Project.
 • Book XIII of Euclid's Elements
 • [1] Lưu trữ 2014-10-06 tại Wayback Machine by I.S Amarasinghe, Vol 02(01), 2013