Đồng cỏ, xavan và cây bụi nhiệt đới và cận nhiệt đới

Đồng cỏ, xavan và cây bụi nhiệt đới và cận nhiệt đới là một kiểu habitat type trên cạn được định nghĩa bởi World Wide Fund for Nature.[1]. Quần xã này bị thống trị bởi grass và/hoặc shrubs nằm ở các vùng khí hậu semi-arid cho tới bán humid ở các vĩ độ subtropicaltropical.

Extent of tropical and subtropical grasslands, savannas, and shrublands

Mô tảSửa đổi

Grassland bị thống trị bởi cỏ và các loại thực vật thân thảo. Xavan ở đồng cỏ có trees ở một vài chỗ. Cây bụi bị thống trị bởi các cây bụi thân thảo hoặc thân gỗ.

Những dải đất rộng lớn ở vùng nhiệt đới không nhận đủ lượng mưa để hỗ trợ cho sự bao phủ diện rộng của cây thân gỗ. Đồng cỏ, xavan và cây bụi nhiệt đới và cận nhiệt đới có đặc điểm là có lượng mưa rơi vào từ 90–150 xentimét (35–59 in) mỗi năm.[1] Lượng mưa có thể cao theo mùa, với lượng mưa cả năm đôi lúc diễn ra trong một vài tuần.

Xavan Châu Phi xuất hiện ở giữa những vùng rừng và đồng cỏ. Thực vật bao gồm các loài acaciabaobab, cỏ và cây bụi thấp. Chi Keo mất lá vào mùa khô để giữ ẩm, trong khi đó loài Bao Báp lưu trữ nước trong thân cây cho mùa khô.

Động vật có vú lớn mà đã tiến hóa để tận dụng nguồn cỏ lớn là điển hình của sự đa dạng sinh học liên hệ với những sinh cảnh này. Những động vật có vú lớn này là đa dạng nhất ở vùng đồng cỏ và xavan Châu Phi.

Vùng sinh tháiSửa đổi

Angolan Miombo woodlands Angola
Angolan Mopane woodlands Angola, Namibia
Ascension scrub and grasslands Ascension Island
Central Zambezian Miombo woodlands Angola, Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Malawi, Tanzania, Zambia
East Sudanian savanna Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Cộng hòa Dân chủ Congo, Eritrea, Ethiopia Nam Sudan, Sudan, Uganda
Eastern Miombo woodlands Mozambique, Tanzania
Guinean forest-savanna mosaic Benin, Burkina Faso, Cameroon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Ivory Coast, Nigeria, Senegal, Togo
Itigi-Sumbu thicket Tanzania, Zambia
Kalahari Acacia-Baikiaea woodlands Botswana, Namibia, Nam Phi, Zimbabwe
Mandara Plateau mosaic Cameroon, Nigeria
Northern Acacia-Commiphora bushlands and thickets Ethiopia, Kenya, Nam Sudan, Uganda
Northern Congolian forest-savanna mosaic Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan, Uganda
Sahelian Acacia savanna Burkina Faso, Cameroon, Chad, Eritrea, Ethiopia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Senegal, Nam Sudan, Sudan
Serengeti Kenya, Tanzania
Somali Acacia-Commiphora bushlands and thickets Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia
Southern Acacia-Commiphora bushlands and thickets Kenya, Tanzania
Southern Africa bushveld Botswana, Nam Phi, Zimbabwe
Southern Congolian forest-savanna mosaic Angola, Cộng hòa Dân chủ Congo
Southern Miombo woodlands Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe
Saint Helena scrub and woodlands Saint Helena
Victoria Basin forest-savanna mosaic Burundi, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania, Uganda
West Sudanian savanna Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea, Ivory Coast, Niger, Nigeria, Senegal
Western Congolian forest-savanna mosaic Angola, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Congo
Western Zambezian grasslands Angola, Zambia
Zambezian and Mopane woodlands Botswana, Eswatini (Swaziland), Malawi, Mozambique, Namibia, Nam Phi, Zambia, Zimbabwe
Zambezian Baikiaea woodlands Angola, Botswana, Namibia, Zambia, Zimbabwe
Arnhem Land tropical savanna Australia
Brigalow tropical savanna Australia
Cape York tropical savanna Australia
Carpentaria tropical savanna Australia
Einasleigh upland savanna Australia
Kimberley tropical savanna Australia
Mitchell grass downs Australia
Trans Fly savanna and grasslands Indonesia, Papua New Guinea
Victoria Plains tropical savanna Australia
Terai-Duar savanna and grasslands Bhutan, Ấn Độ, Nepal
Western Gulf coastal grasslands Mexico, Hoa Kỳ
Aripo Savannas Trinidad
Beni savanna Bolivia
Campos rupestres Brazil
Cerrado Bolivia, Brazil, Paraguay
Clipperton Island shrub and grasslands Clipperton Island is an overseas territory of Pháp
Córdoba montane savanna Argentina
Guianan savanna Brazil, Guyana, Venezuela
Gran Chaco Argentina, Brazil, Paraguay
Los Llanos Venezuela, Colombia
Uruguayan savanna Argentina, Brazil, Uruguay
Hawaiian tropical high shrublands Hawaiʻi
Hawaiian tropical low shrublands Hawaiʻi
Northwestern Hawaii scrub Hawaiʻi

Xem thêmSửa đổi

  • Tropical vegetation

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a b   Bài viết này tích hợp văn bản đã phát hành theo giấy phép CC BY-SA 3.0. World Wide Fund for Nature. “Tropical and Subtropical Grasslands, Savannas and Shrubland Ecoregions”. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 4 năm 2012. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2020.