Đức Hóa là một xã thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Đức Hóa

Hành chính
TỉnhQuảng Bình
HuyệnTuyên Hóa
Địa lý
Dân số
Khác

Tham khảoSửa đổi