Đức Hóa (xã)

Đức Hóa là một xã thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Đức Hóa
Xã Đức Hóa
Hành chính
TỉnhQuảng Bình
HuyệnTuyên Hóa

Tham khảoSửa đổi