Đức Hóa (xã)

Đức Hóa là một xã thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Đức Hóa
Hành chính
TỉnhQuảng Bình
HuyệnTuyên Hóa

Tham khảoSửa đổi