Đoàn Kết (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Đoàn Kết)

Trong tiếng Việt, đoàn kết có nghĩa là hội tụ lại, họp lại một cách hiệu quả, "Kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung" không chia rẽ. Ngoài ra, danh từ riêng Đoàn Kết còn có thể là tên của một số địa danh sau: