Đoan hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia

Đoan Hoàng hậu (chữ Hán:端皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa