Mở trình đơn chính
A View of Chinsura the Dutch Settlement in Bengal (1787).

Hà Lan Ấn Độ bao gồm các khu định cư và trụ sở giao dịch của Công ty Đông Ấn Hà Lan trên Tiểu lục địa Ấn Độ. Nó chỉ được sử dụng như một định nghĩa địa lý, vì chưa bao giờ có một cơ quan chính trị nào cai trị tất cả Ấn Độ Hà Lan. Thay vào đó, Ấn Độ thuộc Hà Lan được chia thành các tỉnh Ceylon thuộc Hà LanCoromandel thuộc Hà Lan, xứ giới luật Malabar thuộc Hà Lan, và các xứ đốc chính Bengal thuộc Hà LanSuratte thuộc Hà Lan.

Mặt khác, Ấn Độ thuộc Hà Lan là Đông Ấn Hà Lan (ngày nay Indonesia) và Tây Ấn Hà Lan (ngày nay Suriname và trước đây Antilles Hà Lan).

Tham khảoSửa đổi