.cs từng là tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Tiệp Khắc trong vòng vài năm. Tuy nhiên, sự chia tách đất nước thành Cộng hòa SécSlovakia vào năm 1993, và hai quốc gia mới ngay đó đã được cấp tên miền mới: .cz.sk. Việc sử dụng.cs nhanh chóng được dừng lại, và tên miền đã bị xóa trong khoảng tháng 1 năm 1995.

.cs
Năm ra đời 1990
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Tình trạng Dừng hoạt động
Đăng ký Không
Bảo trợ Không
Dùng cho Những trang có liên quan đến Tiệp Khắc (trước đây, cho đến khi bị xóa) và sau đó là Serbia và Montenegro (dự trữ, nhưng bao giờ được dùng)
Dùng thực tế Có khá nhiều người sử dụng ở Tiệp Khắc cho đến khi dừng hoạt động để chuyển sang.cs và .sk; chưa bao giờ được dùng khi Serbia và Montenegro còn tồn tại
Giới hạn Không cho đăng ký mới
Cấu trúc Không có ở tên miền gốc
Tài liệu
Tranh chấp Không
Trang web Không

.cs là tên miền cấp cao nhất từng được sử dụng nhiều nhất đã bị xóa. Những thống kê từ Trung tâm Tọa độ Mạng RIPE cho thấy rằng thậm chí vào tháng 6 năm 1994, sau nhiều sự chuyển đổi sang .cz và .sk ,.cs vẫn còn trên 2.300 máy chủ. Bằng một phép so sánh, những tên miền cấp cao khác từng bị xóa (.nato.zr) chưa bao giờ bằng đến một nửa con số này.

Vào tháng 7 năm 2003, CS trở thành mã ISO 3166-1 cho Serbia và Montenegro (Srbija i Crna Gora theo tiếng Serbi), và vẫn tồn tại cho đến năm 2006, khi nước này bị chia tách. Tuy nhiên, Serbia và Montenegro không sử dụng.cs làm tên miền, nhưng vẫn tiếp tụ sử dụng tên miền Nam Tư .yu.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa