Năm 1556 (số La Mã: MDLVI) là một năm nhuận bắt đầu vào thứ Tư trong lịch Julius.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiện Sửa đổi

Sinh Sửa đổi

Mất Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi