163 Erigone

tiểu hành tinh
163 Erigone
Orbital characteristics 1
Orbit type Vành đai chính (Erigone)
Bán trục lớn 2.367 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo distance 1.916 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo distance 2.819 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo 3.64 Năm
Độ nghiêng quỹ đạo 4.81°
Lệch tâm 0.191
Physical characteristics 1
Diameter 72.6 km
Rotation period 16.136 hours
Spectral class 5 C
Abs. magnitude 9.47
Albedo 4 0.054
History 2
Người phát hiện J. Perrotin, 1876

163 Erigone là một tiểu hành tinh khá lớn và có màu sáng ở vành đai chính. Tên nó được dùng để đặt cho nhóm tiểu hành tinh Erigone.

Tiểu hành tinh này do J. Perrotin phát hiện ngày 26.4.1876 và được đặt theo một trong 2 tên Erigone trong thần thoại Hy Lạp.

Erigone là một tiểu hành tinh tương đối lớn và tối với kích thước ước tính 73 km. Dựa trên phổ của nó, nó được phân loại là một tiểu hành tinh kiểu C, cho thấy nó có thể có thành phần cacbon.

Sự xuất hiện vào năm 2014Sửa đổi

Vào những giờ đầu buổi sáng ngày 20 tháng 3 năm 2014, Erigone đã châm ngòi cho ngôi sao quy mô lớn Regulus như dự đoán đầu tiên của A. Vitagliano năm 2004. Đây là một trường hợp hiếm hoi của việc che giấu một ngôi sao sáng đang nhìn thấy từ một khu vực đông dân, vì con đường bóng tối di chuyển qua bang New York và Ontario, bao gồm cả năm quận thuộc thành phố New York. Những người quan sát trên con đường bóng tối có thể nhìn thấy chớp chớp trong chớp mắt chỉ trong 14 giây.

Tuy nhiên, những đám mây nặng và mưa ngăn không cho tất cả mọi người xem trên con đường bóng tối. Trang web của Hiệp hội Thời gian Khiếm thị Quốc tế không liệt kê bất kỳ quan sát thành công nào cả.

Tham khảoSửa đổi