2008 tại Việt Nam

Dưới đây là sự kiện trong năm tại Việt Nam 2008.

  • 2007
  • 2006
  • 2005
2008

Việt Nam
  • 2009
  • 2010
  • 2011
Thập kỷ:
Xem thêm:

Đương nhiệmSửa đổi

Ảnh Vị trí Tên
  Tổng bí thư Nông Đức Mạnh
  Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

Sự kiệnSửa đổi

Diễn ra trong nămSửa đổi

Thể thaoSửa đổi

Bóng đá

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Xem: Mất năm 2008

Tham khảoSửa đổi