Dưới đây là sự kiện trong năm tại Việt Nam 2017.

2017

Việt Nam
Thập kỷ:
Xem thêm:

Đương nhiệm

sửa
Ảnh Vị trí Tên
  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Chủ tịch nước Trần Đại Quang
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Sự kiện

sửa

Thể thao

sửa

Điện ảnh

sửa

Mất

sửa

Tháng 1

sửa
 
Đinh Xuân Lâm
(1925 – 2017)

Tháng 2

sửa

Tháng 8

sửa

Tháng 9

sửa

Tháng 10

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ Ives, Mike (ngày 11 tháng 1 năm 2017). “Vo Quy, Father of Environmental Conservation in Vietnam, Dies at 87”. The New York Times. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2017.
  2. ^ Nhớ GS Đinh Xuân Lâm, một trong 'tứ trụ' của sử Việt (tiếng Việt)
  3. ^ Bishop Paul Nguyên Van Hòa
  4. ^ “Binh Pho: Honoring his Life and Legacy”. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 6 năm 2019. Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2020.
  5. ^ “Vĩnh biệt Nhà viết kịch Hồ Hải Học”. Văn nghệ Đà Nẵng. Truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2024.
  6. ^ Bishop François Xavier Nguyên Van Sang