Dưới đây là sự kiện trong năm tại Việt Nam 2019.

2019

Việt Nam
Thập kỷ:
Xem thêm:

Đương nhiệm sửa

Ảnh Vị trí Tên
  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chủ tịch nước
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Sự kiện sửa

Thể thao sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Tháng 1 sửa

 
Nguyễn Trọng Tạo
(1947 – 2019)

Tháng 2 sửa

Tháng 3 sửa

Tháng 4 sửa

 
Lê Đức Anh
(1920 – 2019)

Tháng 5 sửa

 
Trần Văn Chơn
(1920 – 2019)

Tháng 6 sửa

Tháng 7 sửa

Tháng 8 sửa

Tháng 9 sửa

 
Nguyễn Văn Bảy
(1936 – 2019)
 
Nguyễn Hữu Hạnh
(1924 – 2019)

Tháng 10 sửa

 
Lê Hải An
(1971 – 2019)

Tháng 11 sửa

Tháng 12 sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Xác minh chùa Ba Vàng 'thỉnh vong báo oán, giải nghiệp' thu tiền tỉ”. Lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 3 năm 2019. Truy cập 20 tháng 3 năm 2019.
  2. ^ “Ca mổ tách hai bé thành công”. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2020.
  3. ^ “Tin buồn”. www.qdnd.vn. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2022.
  4. ^ “Nguyễn Bá Tòng, vị tướng Trường Sơn anh hùng và bình dị”. www.qdnd.vn. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2022.
  5. ^ TatThanhCMS. “Thiếu tướng – Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Bá Tòng từ trần”. hoitruongson.vn. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2022.