265 Anna

tiểu hành tinh

265 Anna là một tiểu hành tinhvành đai chính. Tiểu hành tinh này do Johann Palisa phát hiện ngày 25.2.1887 ở Viên và hình như được đặt theo tên người con gái của nhà thiên văn học Edmund Weiss.

265 Anna
Khám phá
Khám phá bởiJohann Palisa
Ngày phát hiện25 tháng 2 năm 1887
Tên chỉ định
1933 QN, 1933 RC
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo265.134 Gm (1.772 AU)
Viễn điểm quỹ đạo458.943 Gm (3.068 AU)
362.038 Gm (2.42 AU)
Độ lệch tâm0.268
1375.098 d (3.76 a)
19.15 km/s
64.923°
Độ nghiêng quỹ đạo25.63°
335.642°
251.778°
Đặc trưng vật lý
Kích thước24.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
11.681 h
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
11.2

Tham khảoSửa đổi