301 Bavaria

tiểu hành tinh

301 Bavaria là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó thuộc nhóm tiểu hành tinh Leberatrix.[1] Tiểu hành tinh này do Johann Palisa phát hiện ngày 16.11.1890 ở Viên và được đặt theo tên Bavaria, tên tiếng Latinh của bang Bayern, Đức.

301 Bavaria
Khám phá
Khám phá bởiJohann Palisa
Ngày phát hiện16 tháng 11 năm 1890
Tên định danh
Đặt tên theo
Bavaria
Vành đai chính (Liberatrix)
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo381.098 Gm (2.547 AU)
Viễn điểm quỹ đạo434.654 Gm (2.905 AU)
407.876 Gm (2.726 AU)
Độ lệch tâm0.066
1644.351 d (4.5 a)
18.04 km/s
279.823°
Độ nghiêng quỹ đạo4.893°
142.657°
121.639°
Đặc trưng vật lý
Kích thước54.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
10.1

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi