326 Tamara

tiểu hành tinh

326 Tamara là một tiểu hành tinh cỡ lớn ở vành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu C, và có thành phần cấu tạo dường như bằng vật liệu cacbonat.

326 Tamara
Khám phá
Khám phá bởiJohann Palisa
Ngày phát hiện19 tháng 3 năm 1892
Tên định danh
Đặt tên theo
Tamar
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo280.598 Gm (1.876 AU)
Viễn điểm quỹ đạo412.911 Gm (2.76 AU)
346.755 Gm (2.318 AU)
Độ lệch tâm0.191
1288.948 d (3.53 a)
19.56 km/s
292.783°
Độ nghiêng quỹ đạo23.723°
32.335°
238.429°
Đặc trưng vật lý
Kích thước93.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
C
9.36

Tiểu hành tinh này do Johann Palisa phát hiện ngày 19.3.1892 ở Viên, và được đặt theo tên nữ hoàng Tamar của Gruzia[1].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi