336 Lacadiera là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu D, và có thành phần cấu tạo dường như bằng silicate giàu hợp chất hữu cơ, cacbon và silicate khan.

336 Lacadiera
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện19 tháng 9 năm 1892
Tên định danh
Đặt tên theo
La Cadière-d'Azur
1892 D
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo304.764 Gm (2.037 AU)
Viễn điểm quỹ đạo368.911 Gm (2.466 AU)
336.838 Gm (2.252 AU)
Độ lệch tâm0.095
1234.051 d (3.38 a)
19.85 km/s
178.903°
Độ nghiêng quỹ đạo5.646°
235.195°
31.286°
Đặc trưng vật lý
Kích thước69.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
D
9.76

Tiểu hành tinh này do Auguste Charlois phát hiện ngày 19.9.1892 ở Nice, và được đặt theo tên làng La Cadière-d'Azur, ở Var, Pháp.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi