350 Ornamenta

tiểu hành tinh

350 Ornamenta là một tiểu hành tinh tương đối lớn ở vành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu C, và dường như có thành phần cấu tạo bằng vật liệu cacbonat.

350 Ornamenta
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện14 tháng 12 năm 1892
Tên định danh
1892 U
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo393.508 Gm (2.63 AU)
Viễn điểm quỹ đạo538.079 Gm (3.597 AU)
465.794 Gm (3.114 AU)
Độ lệch tâm0.155
2006.746 d (5.49 a)
16.88 km/s
141.983°
Độ nghiêng quỹ đạo24.885°
90.214°
339.08°
Đặc trưng vật lý
Kích thước118.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
C
8.37

Tiểu hành tinh này do Auguste Charlois phát hiện ngày 14.12.1892 ở Nice, Pháp, và được đặt theo tên Antoinette Horneman ở Scheveningen, con gái của một thủy thủ người Hà Lan. Cô là hội viên nhiệt thành của Société astronomique de France (Hội Thiên văn học Pháp)[1].

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa