373 Melusina

tiểu hành tinh

373 Melusina là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu C, có bề mặt tối, và thành phần cấu tạo dường như bằng vật liệu cacbonat.

373 Melusina
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện15 tháng 9 năm 1893
Tên định danh
1893 AJ
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo397.149 Gm (2.655 AU)
Viễn điểm quỹ đạo534.07 Gm (3.57 AU)
465.609 Gm (3.112 AU)
Độ lệch tâm0.147
2005.556 d (5.49 a)
16.88 km/s
94.541°
Độ nghiêng quỹ đạo15.45°
4.06°
347.905°
Đặc trưng vật lý
Kích thước96.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
C
9.13

Tiểu hành tinh này do Auguste Charlois phát hiện ngày 15.9.1893 ở Nice, và có lẽ được đặt theo tên Melusine, nữ nhân ngư huyền thoại của Pháp, có liên quan tới triều đại Lusignan[1].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi