388 Charybdis

tiểu hành tinh

388 Charybdis là một tiểu hành tinh rất lớn ở vành đai chính.Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu C, có bề mặt tối và dường như được cấu tạo bằng cacbonat nguyên thủy.

388 Charybdis
000388-asteroid shape model (388) Charybdis.png
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện7 tháng 3 năm 1894
Tên định danh
Đặt tên theo
Charybdis
1894 BA
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo423.337 Gm (2.83 AU)
Viễn điểm quỹ đạo475.872 Gm (3.181 AU)
449.604 Gm (3.005 AU)
Độ lệch tâm0.058
1903.039 d (5.21 a)
17.18 km/s
296.545°
Độ nghiêng quỹ đạo6.459°
354.626°
333.003°
Đặc trưng vật lý
Kích thước114.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
C
8.57

Tiểu hành tinh này do Auguste Charlois phát hiện ngày 7.3.1894 ở Nice, và có lẽ được đặt theo tên Charybdis, một quái vật trong thần thoại Hy Lạp[1].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi