407 Arachne

tiểu hành tinh

407 Arachne là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu C, có thành phần cấu tạo dường như bằng vật liệu cacbonat.

407 Arachne
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện13 tháng 10 năm 1895
Tên định danh
Đặt tên theo
Arachne
1895 CC
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo364.846 Gm (2.439 AU)
Viễn điểm quỹ đạo420.236 Gm (2.809 AU)
392.541 Gm (2.624 AU)
Độ lệch tâm0.071
1552.494 d (4.25 a)
18.39 km/s
261.349°
Độ nghiêng quỹ đạo7.536°
294.843°
82.226°
Đặc trưng vật lý
Kích thước95.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
C
8.88

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 13.10.1895 ở Heidelberg và được đặt theo tên Arachne trong thần thoại Hy Lạp.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi