442 Eichsfeldia

tiểu hành tinh

442 Eichsfeldia là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu C, có bề mặt tối, và dường như được cấu tạo bằng chondrite cacbonat nguyên thủy.

442 Eichsfeldia
Khám phá
Khám phá bởiM. Wolf,
A. Schwassmann
Ngày phát hiện15 tháng 2 năm 1899
Tên định danh
Đặt tên theo
Eichsfeld
1899 EE
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo325.835 Gm (2.178 AU)
Viễn điểm quỹ đạo375.882 Gm (2.513 AU)
350.858 Gm (2.345 AU)
Độ lệch tâm0.071
1311.898 d (3.59 a)
19.45 km/s
113.664°
Độ nghiêng quỹ đạo6.062°
135.045°
84.797°
Đặc trưng vật lý
Kích thước66.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
C
10.03

Tiểu hành tinh này do Max WolfA. Schwassmann phát hiện ngày 15.2.1899 ở Heidelberg và được đặt theo tên vùng Eichsfeld của Đức.

Mặc dù Eichsfeldia có quỹ đạo tương tự như của nhóm tiểu hành tinh Vesta, nhưng nó không thuộc nhóm này, vì có kiểu quang phổ không hợp.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi