449 Hamburga

tiểu hành tinh

449 Hamburga là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu C, có bề mặt tối và dường như được cấu tạo bằng chondrite cacbonat.

449 Hamburga
Khám phá
Khám phá bởiM. Wolf,
A. Schwassmann
Ngày phát hiện31 tháng 10 năm 1899
Tên định danh
Đặt tên theo
Hamburg
1899 EU
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo316.498 Gm (2.116 AU)
Viễn điểm quỹ đạo447.271 Gm (2.99 AU)
381.884 Gm (2.553 AU)
Độ lệch tâm0.171
1489.704 d (4.08 a)
18.64 km/s
197.752°
Độ nghiêng quỹ đạo3.09°
86.045°
46.353°
Đặc trưng vật lý
Kích thước86.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
C
9.47

Tiểu hành tinh này do Max WolfA. Schwassmann phát hiện ngày 31.10.1899 ở Heidelberg, và được đặt theo tên thành phố Hamburg của Đức.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi