Năm 602 trong lịch Julius.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiện

sửa

Không rõ ngày, tháng

sửa

Mất

sửa

Tham khảo

sửa