Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

  • Naucratis, một thành phố ở Ai Cập, được thành lập, cuối cùng trở thành một trong những thành phố nổi bật hơn của quốc gia đó.
  • Necho II kế vị Psamtik I làm vua của Ai Cập.

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi