Asian Highway 16 (AH16) hay còn gọi là Đường Xuyên Á 16 chạy 1.031 kilômét (641 mi) từ Tak, Thái Lan đến Đông Hà, Việt Nam giao với AH1AH2 đến AH1 Sau khi AH1 lui từ Nam xuống Bắc sau khi vượt qua Campuchia. Các tuyến đường như sau:

Thái LanSửa đổi

LàoSửa đổi

Trên lãnh thổ Việt NamSửa đổi

Trong tương lai, cao tốc   sẽ trở thành AH16 sau khi hoàn thành thay vì Quốc lộ 9 như hiện tại.

Tham khảoSửa đổi