Altensteinia là một chi lan. Nó được tìm thấy ở núi Andes, Nam Mỹ và có khoảng 21 loài đã được biết đến.

Altensteinia
Altensteinia virescens.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Orchidaceae
Phân họ (subfamilia)Orchidoideae
Tông (tribus)Cranichideae
Phân tông (subtribus)Prescottiinae
Chi (genus)Altensteinia
Các loài
Xem trong bài.

Danh sách các loàiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi