Amylocorticiales là một bộ nấm trong lớp Agaricomycetes. Bộ nấm này được định nghĩa danh pháp khoa học năm 2010, bao gồm một số chi nấm như Anomoporia, Amyloathelia, Amylocorticiellum, Amylocorticium, Amyloxenasma, Anomoloma, Athelia, Athelopsis, Ceraceomyces, Hypochniciellum, LeptosporomycesSerpulomyces.

Amylocorticiales
Ceraceomyces sublaevis 38439.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Fungi
Ngành (divisio)Basidiomycota
Lớp (class)Agaricomycetes
Phân lớp (subclass)Agaricomycetidae
Bộ (ordo)Amylocorticiales
K.H.Larss., Manfr. Binder & Hibbett (2010)
Họ (familia)Amylocorticiaceae
Jülich (1981)
Chi điển hình
Amylocorticium
Pouzar (1959)

Phát sinh loàiSửa đổi

Anomoloma

Hypnochniciellum molle

Plicaturopsis

Irpicodon

Ceraceomyces

Amyloxenasma

Atheliopsis lacerata

Amylocorticium

Podoserpula pusio

Amylocorticiellum

Anomoporia kamtschatica

Amyloathelia crassiuscula

Anomoporia

Serpulomyces

Leptosporomyces septentrionalis

Hệ thống phát sinh các chi loài trong bộ Amylocorticiales.[1]

Danh sách chiSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Binder M, Larsson K-H, Matheny PB, Hibbett DS. (2010). “Amylocorticiales ord. nov. and Jaapiales ord. nov.: Early diverging clades of Agaricomycetidae dominated by corticioid forms”. Mycologia. 102 (4). tr. 865–80. doi:10.3852/09-288. PMID 20648753.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)

Liên kết ngoàiSửa đổi