Mở trình đơn chính

Andreaeobryum macrosporum là một loài rêu trong họ Andreaeobryaceae. Loài này được Steere & B.M. Murray mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.[4] Đây là loài đặc hữu của Alaska và miền tây Canada.[5] Chi này được xếp vào một họ, bộ và lớp riêng.[6]

Andreaeobryum macrosporum
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
Ngành (divisio)Bryophyta
Lớp (class)Andreaeobryopsida
Goffinet & W. R. Buck[1]
Bộ (ordo)Andreaeobryales
B. M. Murray[2]
Họ (familia)Andreaeobryaceae
Steere & B. M. Murray
Chi (genus)Andreaeobryum
Steere & B. M. Murray[3]
Loài (species)A. macrosporum
Danh pháp hai phần
Andreaeobryum macrosporum
Steere & B. M. Murray[3]
Vị trí phát sinh loài của Andreaeobryum macrosporum trong 8 lớp của ngành Rêu, dựa trên dữ liệu DNA.[7][8]


TakakiopsidaSphagnopsida

AndreaeopsidaAndreaeobryum
Oedipodiopsida
TetraphidopsidaPolytrichopsidaBryopsidaChú thíchSửa đổi

  1. ^ Goffinet, Bernard; William R. Buck (2004). “Systematics of the Bryophyta (Mosees): From molecules to a revised classification”. Molecular Systematics of Bryophytes. St. Louis, Missouri: Missouri Botanical Garden Press. tr. 205–239. ISBN 1-930723-38-5. 
  2. ^ Murray, B. M. (1988). “Systematics of the Andreaeopsida (Bryophyta): Two orders with links to Takakia”. Nova Hedwigia 90: 289–336. 
  3. ^ a ă Steere, W. C.; B. M. Murray (1976). “Andreaeobryum macrosporum, a new genus and species of Musci from northern Alaska and Canada”. Phytologia 33: 407–410. 
  4. ^ The Plant List (2010). Andreaeobryum macrosporum. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2014. 
  5. ^ Eckel, Patricia M. (2007). “Andreaeobryaceae”. Flora of North America 27. tr. 108–110. 
  6. ^ Buck, William R. & Bernard Goffinet. 2000. "Morphology and classification of mosses", pages 71-123 in A. Jonathan Shaw & Bernard Goffinet (Eds.), Bryophyte Biology. (Cambridge: Cambridge University Press). ISBN 0-521-66097-1.
  7. ^ Goffinet, B.; W. R. Buck; & A. J. Shaw (2008). “Morphology and Classification of the Bryophyta”. Trong Bernard Goffinet & A. Jonathan Shaw (eds.). Bryophyte Biology (ấn bản 2). Cambridge: Cambridge University Press. tr. 55–138. ISBN 9780521872256. 
  8. ^ Goffinet, Bernard; William R. Buck (2004). “Systematics of the Bryophyta (Mosses): From molecules to a revised classification”. Monographs in Systematic Botany. Molecular Systematics of Bryophytes (Missouri Botanical Garden Press) 98: 205–239. ISBN 1-930723-38-5. 

Liên kết ngoàiSửa đổi