Anh em nhà Marx (tiếng Anh: Marx Brothers) là một nhóm năm diễn viên kịch vui người Mỹ đóng trong vaudeville, kịch sân khấu, phim, và TV.

Groucho, Gummo, Minnie (mẹ), Zeppo, Frenchy (cha), Chico, và Harpo, khoảng lúc đóng thiết mục "Fun in Hi Skule" năm 1913

Tuổi trẻ sửa

Được sinh ở Thành phố New York, họ là những con của người Do Thái nhập cư từ Đức. Mẹ Minnie Schönberg sinh trưởng tại DornumTây Frisia, và cha Simon Marrix (tên được Anh hóa thành Sam Marx) sinh trưởng ở Alsace, nay thuộc Pháp. Gia đình ở Upper East Side của Thành phố New York, giữa những khu người Ireland, người Đức, và người Ý.

Những anh em sửa

 
Từ trên trở xuống: Chico, Harpo, Groucho, và Zeppo (1931)

Những anh em là:

Nghệ danh Tên thật Sinh Mất
Manfred Tháng 1 năm 1886 17 tháng 7 năm 1886 (khi còn bé)
Chico Leonard 22 tháng 3 năm 1887 11 tháng 10 năm 1961
Harpo Adolph (sau 1917 là Arthur) 23 tháng 11 năm 1888 28 tháng 9 năm 1964
Groucho Julius Henry 2 tháng 10 năm 1890 19 tháng 8 năm 1977
Gummo Milton 23 tháng 10 năm 1892 21 tháng 4 năm 1977
Zeppo Herbert 25 tháng 2 năm 1901 30 tháng 11 năm 1979

Các phim sửa

Các phim có Bốn anh em nhà Marx đóng vai:

Các phim có Ba anh em nhà Marx đóng vai (sau thời Zeppo):

Phim solo:

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa