Anyang-dong (안양동, 安養洞) là phường của quận Manan ở thành phố Anyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Nó chính thức chia thành Anyang-1-dong, Anyang-2-dong, Anyang-3-dong, Anyang-4-dong, Anyang-5-dong, Anyang-6-dong, Anyang-7-dong, Anyang-8-dong và Anyang-9-dong.

Liên kếtSửa đổi

Bản mẫu:Tọa độ missing

Tham khảoSửa đổi