Hiệp hội các trường chuyên nghiệp về quan hệ quốc tế

liên đoàn các trường đại học

Hiệp hội các trường chuyên nghiệp về quan hệ quốc tế (APSIA) là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận của các trường đại học giảng dạy các vấn đề quốc tế, với 40 thành viên và 26 chi nhánh trên khắp thế giới.[1]

Khởi đầu là một mạng lưới các trường sau đại học của Mỹ vào giữa những năm 1970, APSIA được chính thức thành lập vào năm 1989 và phát triển thành một hiệp hội quốc tế, với các trường thành viên và liên kết ở Châu Á, Châu Âu, Mỹ Latinh và Bắc Mỹ. Hiệp hội hỗ trợ các thành viên đổi mới giáo dục chuyên nghiệp trong các vấn đề quốc tế và thúc đẩy hiểu biết quốc tế, thịnh vượng, hòa bình và an ninh.[2]

Cựu sinh viên của các trường thành viên APSIA đã làm việc trong nhiều lĩnh vực, với 12 người đang đảm nhiệm các vị trí nguyên thủ quốc gia, và nhiều người là quan chức cấp cao trong nội các nhiều nước. Các trường thành viên có tỷ lệ tìm được việc làm toàn thời gian hoặc trúng tuyển bậc tiến sĩ là 91% ngay sau khi tốt nghiệp.[3]

Các trường thành viên sửa

Các trường liên kết sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Home - Association of Professional Schools of International Affairs (APSIA)”. Association of Professional Schools of International Affairs (APSIA) (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2016.
  2. ^ “Graduate Schools & Programs”. Association of Professional Schools of International Affairs (APSIA) (bằng tiếng Anh). 27 tháng 1 năm 2015. Truy cập ngày 10 tháng 10 năm 2021.
  3. ^ APSIA (9 tháng 3 năm 2016). “Why Study at APSIA Schools?”. Association of Professional Schools of International Affairs (APSIA) (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 10 tháng 10 năm 2021.