Astacidae là một họ tôm nước ngọt bản địa của Châu Âu và tây Bắc Mỹ. Pacifastacus được tìm thấy ở bờ biển Thái Bình Dương của Bắc Mỹ và British Columbia bao gồm Pacifastacus leniusculusPacifastacus fortis. Các chi Astacus, PontastacusAustropotamobius được tìm thấy trên khắp châu Âu và một vài nơi ở Tây Á.

Astacidae
Crayfisch Astacus astacus.jpg
Astacus astacus
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Phân ngành (subphylum)Crustacea
Lớp (class)Malacostraca
Bộ (ordo)Decapoda
Phân thứ bộ (infraordo)Astacidea
Liên họ (superfamilia)Astacoidea
Họ (familia)Astacidae
Latreille, 1802–1803
Chi điển hình
Astacus
Fabricius, 1775
Các chi
Danh pháp đồng nghĩa
  • Astacini Latreille, 1802
  • Potamobiidae Huxley, 1879
  • Pacifastacinae Starobogatov, 1996

Các loàiSửa đổi

Họ Astacidae có 20 loài còn sinh tồn và 6 loài tuyệt chủng đã biết, được xếp vào 4 chi:[1][2]

Chú thíchSửa đổi

  •   Dữ liệu liên quan tới Astacidae tại Wikispecies
  •   Phương tiện liên quan tới Astacidae tại Wikimedia Commons
  1. ^ Keith A Cradall & Sammy De Grave, 2017. An updated classification of the freshwater crayfishes (Decapoda: Astacidea) of the world, with a complete species list. Journal of Crustacean Biology 37(5): 615-653. doi:10.1093/jcbiol/rux070
  2. ^ a b Pârvulescu, Lucian (2019). “Introducing a new Austropotamobius crayfish species (Crustacea, Decapoda, Astacidae): A Miocene endemism of the Apuseni Mountains, Romania”. Zoologischer Anzeiger (bằng tiếng Anh). 279: 94–102. doi:10.1016/j.jcz.2019.01.006.
  3. ^ Schuster G. A., Taylor C. A. & Cordeiro J. (2010). Pacifastacus nigrescens. The IUCN Red List of Threatened Species. 2010: e.T15867A5247659. doi:10.2305/IUCN.UK.2010-3.RLTS.T15867A5247659.en. Truy cập ngày 27 tháng 5 năm 2019.
  4. ^ P. Śmietana, H. K. Schulz, S. Keszka & R. Schulz (2006). “A proposal for accepting Pontastacus as a genus of European crayfish within the family Astacidae based on a revision of the West and East European taxonomic literature”. Bull. Fr. Pêche Piscic. (380–381): 1041-1052. doi:10.1051/kmae:2006010.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)