Astraea heliotropium là một loài ốc biển lớn, thuộc họ Turbinidae.[2]

Astraea heliotropium
Phân loại khoa học edit
Giới: Animalia
Ngành: Mollusca
Lớp: Gastropoda
nhánh: Vetigastropoda
Bộ: Trochida
Liên họ: Trochoidea
Họ: Turbinidae
Chi: Astraea
Loài:
A. heliotropium
Danh pháp hai phần
Astraea heliotropium
(Martyn, 1784)
Các đồng nghĩa[2]
 • Astralium heliotropium (Martyn T., 1784)
 • Guildfordia heliophorus Gray
 • Imperator aureolatus Montfort, 1810
 • Lithopoma heliotropium (Martyn, T., 1784)
 • Solarium radiatum Fischer von Waldheim, G., 1807
 • Trochus heliotropium Martyn, 1784 (basionym)
 • Trochus imperialis Gmelin, 1791

Loài ốc biển lớn này được châu Âu biết đến khi nó được thuyền trưởng Cook đưa về lần đầu tiên.[3]

Phân bổ sửa

Loài ốc biển này là loài đặc hữu của New Zealand.[1]

Chú thích sửa

 1. ^ a b Mollusc Specialist Group (2000). Astraea heliotropium. Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa. 2000: e.T2218A9364042. doi:10.2305/IUCN.UK.2000.RLTS.T2218A9364042.en. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2021.
 2. ^ a b WoRMS (2010).
 3. ^ G.W. Tryon (1888), Manual of Conchology X; Academy of Natural Sciences, Philadelphia

Tham khảo sửa

 • Williams, S.T. (2007). Origins and diversification of Indo-West Pacific marine fauna: evolutionary history and biogeography of turban shells (Gastropoda, Turbinidae). Biological Journal of the Linnean Society, 2007, 92, 573–592.
 • Spencer, H.; Marshall. B. (2009). All Mollusca except Opisthobranchia. In: Gordon, D. (Ed.) (2009). New Zealand Inventory of Biodiversity. Volume One: Kingdom Animalia. 584 pp
 • Powell A W B, New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
 • Glen Pownall, New Zealand Shells and Shellfish, Seven Seas Publishing Pty Ltd, Wellington, New Zealand 1979 ISBN 0-85467-054-8
 • Lithopoma heliotropium. Gastropods.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2019.